Zorgverlener niet betaald? Of andere problemen met de SVB?

De problemen rondom het trekkingsrecht zijn nog steeds niet opgelost. Per Saldo krijgt nu ook signalen binnen dat het rapid response team de urgente problemen niet snel genoeg oplost. De budgethoudersvereniging vindt dat zorgverleners van budgethouders die niet op tijd betaald hebben gekregen, zo spoedig mogelijk moeten worden uitbetaald. De vereniging legt daarom dagelijks alle urgente meldingen die ze binnenkrijgt bij het rapid response team.

Het Rapid Response Team is een speciaal team van de SVB dat de bevoegdheid heeft de acute problemen op te lossen.

Meld uw problemen

Hebt u acute, urgente problemen, vul dan uw ervaring in op het daarvoor bestemde meldformulier. Vul het formulier zo compleet mogelijk in zodat de SVB direct aan de slag kan.

Wegens de enorme hoeveelheid aan meldingen worden bij de SVB eerst de meldingen neergelegd van mensen waarbij de zorgverlener niet is betaald en die in de problemen zitten. De overige problemen worden vooralsnog gerubriceerd gebundeld bij de SVB neergelegd.

Wat gebeurt er na uw melding

Per Saldo geeft uw ingevulde formulieren elke dag door aan het rapid response team van de SVB. De SVB is verantwoordelijk voor het oplossen en het afhandelen van uw probleem. Is uw melding urgent en heeft u na enkele werkdagen niets gehoord, neem dan contact op met de SVB via 030 – 264 82 00 of per e-mail pgb@svb.nl. Als u een meldformulier invult op deze website, krijgt u een e-mail terug met de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld. Bewaart u deze e-mail goed zodat u de SVB kunt laten zien wanneer u een melding bij Per Saldo heeft gedaan.

Terug naar boven