Begeleiding groep

Wij bieden binnen Almere op twee locaties groepsbegeleiding aan, Stichting Zorg Almere aan de Josephine Bakerstraat 3 en het Integraal Kind Centrum (IKC) in het gebouw van Olivijn,  Marathonlaan 11. Bij ons staat de persoonlijke zorgbehoefte van de cliënt centraal. Daar stemmen wij de begeleiding en de groepssamenstelling zorgvuldig op af. Ook betrekken bij ouders en cliënten bij het vaststellen van het dagprogramma.

Vaste begeleiders

Wij werken altijd met vaste begeleiders op een groep. Zo creëren we een vertrouwensband tussen de cliënt en de begeleiders en waarborgen wij de continuïteit van de zorg. De begeleiders hebben ruime ervaring met alle doelgroepen en zijn allemaal in het bezit van minimaal een mbo-diploma en veelal van een hbo-diploma.

Pictogrammen en ondersteunende gebaren

Als het nodig is, gebruiken we verhelderende pictogrammen en/of ondersteunende gebaren. Als groepslid doet een cliënt waardevolle en leerzame ervaringen op in allerlei sociale situaties. Dat zorgt voor een groeiende zelfredzaamheid. Wij sluiten altijd aan bij de individuele interesses en talenten van elke cliënt. Want een gemotiveerde cliënt zwemt nog harder tegen de stroom in om het gestelde doel te bereiken.

Activiteiten voor binnen en buiten

Natuurlijk is er ook ruimte voor individuele activiteiten. Ons brede aanbod bestaat onder andere uit muziek maken, koken, creatief knutselen, bewegen, zwemmen, buitenactiviteiten, voelen, luisteren, taalspelletjes en snoezelen. Keuze genoeg voor iedereen.