Verschillende groepen

Blauwe groep

In de Blauwe Groep verwelkomen we jonge kinderen met een autistisch spectrum stoornis of spraaktaal problematiek die tevens moeite hebben met prikkelverwerking. Daarom hebben we hun groep zo prikkelarm mogelijk ingericht. Het ruimte is overzichtelijk en straalt rust uit. We bieden een groepsprogramma zodat alle cliënten precies weten waar ze aan toe zijn, maar iedere cliënt kan zelf aangeven welke activiteiten hij/zij wil doen. De activiteiten staan op planken in de ruimte zodat cliënten gestimuleerd worden om samen met hun begeleider tot deze activiteiten te komen. De visie van de groep is contactgericht leren en spelen volgens het Ambulatorium van Leiden. We wisselen ontwikkelingsactiviteiten steeds af met ontspanning. En krijgt iemand onverhoopt toch teveel prikkels dan komt diegene al snel weer tot rust in de snoezelruimte of bewegingsruimte. Er staat een vast team van begeleiders op de groep, zodat er continuïteit geboden kan worden.

Groene groep

De Groene Groep is bestemd voor jonge kinderen die kampen met ernstige gedragsproblematiek en daarnaast ook moeite hebben met hun prikkelverwerking. Ze kampen met een hoge sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Omdat (speciaal) onderwijs op dit moment (nog) te belastend blijkt, zijn ze in het bezit van een (tijdelijke) leerplichtontheffing. Deze kinderen volgen in een kleine veilige groep een volledig gestructureerd dagprogramma. Er is een uitgebalanceerde afwisseling tussen ontwikkelingsactiviteiten en de broodnodige ontspanning. Als er toch teveel prikkels zijn, gaan ze op hun eigen tempo even kalmeren in de snoezelruimte. Dankzij dit houvast werken deze kinderen erg hard met hun eigen unieke talenten. En dat loont. Wij zien hun individuele ontwikkeling groeien.

Oranje groep

In de Oranje Groep sluiten we naadloos aan bij de persoonlijke interesses van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met het individuele dagprogramma richten we ons op het bevorderen van de eigen zelfredzaamheid. Zo leren ze om binnen onze stichting ondersteunende taken uit te voeren. Dat varieert van koffie of thee zetten, koken, dieren verzorgen, de post doen tot licht administratief werk. Bij deze vrolijk gekleurde groep is het sociale aspect ook heel belangrijk. Dat verklaart de grote hoeveelheid gezellige groepsactiviteiten.
Er is een vaste stageplaats beschikbaar op de groep voor stagiaires vanuit het speciaal voortgezet onderwijs.

Gele groep

De Gele groep is een groep voor kinderen met gedragsproblematiek door diverse psychiatrische stoornissen. Ze zijn vastgelopen in hun functioneren en kunnen daardoor (tijdelijk) niet naar school. De Gele groep is opgedeeld in twee kleinere groepen: de kleine Gele groep, waar cliënten met een specialistische indicatie deelnemen en een grote Gele groep waar cliënten met individuele begeleiding integreren en cliënten met een basis indicatie voor begeleiding groep deelnemen. Dit gaat in het kader van de Jeugdwet of WLZ.
De Gele groep heeft een vast team met begeleiders, die op beide groepen begeleiding kunnen geven. Dit is zo geregeld in verband met de vervangbaarheid bij ziekte en verlof.
Het doel van de Gele groep is de cliënten te begeleiden in hun ontwikkeling en vaardigheden te ontwikkelen zodat de cliënt gere-integreerd kan worden in de schoolsituatie.
Samen met Passend onderwijs en school van herkomst wordt er gekeken welke school er kan ingaan op de specifieke onderwijsvragen van de cliënt en tot dat moment verzorgt de school van herkomst school het schoolwerk.

Als begeleiders zijn we op zoek naar de balans tussen schoolse vaardigheden en emotioneel welzijn. Belastbaarheid van cliënten verschilt per dag en daar worden activiteiten op afgestemd. Op het moment dat de cliënt volledig belastbaar is, om kan gaan met spanning en tot een hulpvraag kan komen, is het moment daar om weer naar school te gaan!

Paarse groep

De paarse groep is een dagbestedingsgroep voor jongeren (meiden) met een licht verstandelijke beperking of een beperkte sociale emotionele ontwikkeling. Er is een vast groepsprogramma met activiteiten die elke dag voorkomen, zoals de maaltijden, buitenspelen of extra activiteiten. Daarnaast hebben alle cliënten een individueel programma, waarin de vaardigheden, talenten en interesses zijn verwerkt. Wekelijks zijn er ook muziekactiviteiten en bewegingsactiviteiten, in de gezellig ontspannen sfeer van de groep.
Er is een vaste stageplaats beschikbaar op de groep voor stagiaires vanuit het speciaal voortgezet onderwijs.

Passiebloem (SBO Klimop)

In samenwerking met SBO de Klimop is dit schooljaar de “Passiebloem” ontstaan. De Passiebloem is een zorgklas, onderwijszorgarrangement, waarbij de helft van de financiering vanuit onderwijs komt en de andere helft uit de jeugdwet.
De leerlingen van de Passiebloem hebben begeleiding nodig in het ontwikkelen van schoolse vaardigheden, zodat ze op eigen tempo kunnen integreren in een klas op de Klimop. Er zitten max. 8 leerlingen in de groep onder begeleiding van 1 onderwijsassistent en 1 begeleider. Onderwijs wordt verzorgd door de leerkracht van de integratieklas waar een aantal momenten per week wordt doorgebracht.

www.de-klimop.nl

Olivijn / KC (Kind Centrum)

Op de Olivijn is een groep van Stichting Zorg Almere in samenwerking met Olivijn, ’s Heeren Loo, Schavuiten en Triade.
De cliënten die daar begeleiding groep krijgen zijn in de basisschoolleeftijd en gaan in de nabije toekomst integreren op Olivijn. Er zijn ook leerlingen die een combinatiearrangement met behandelgroep van ’s Heeren Loo hebben. Ook maken een aantal leerlingen van Olivijn gebruik van de groep als onderwijs teveel is.
Op de groep hebben de cliënten schoolwerk of onderwijsvoorbereidende activiteiten, zodat ze hun schoolse vaardigheden ontwikkelen en gewend raken aan de schoolsituatie.
Na schooltijd wordt de groep gebruikt door de naschoolse groep en krijgen leerlingen van de Olivijn begeleiding ter ontlasting van ouder en ter ondersteuning van hun hulpvragen.

olivijn.almere-speciaal.nl

Oker groep

De oker groep is een dagbestedingsgroep voor jongeren met een beperkte sociaal emotionele ontwikkeling, die gedeeltelijk of geheel zijn uitgevallen uit het speciaal onderwijs.

Doel is deze jongeren te ondersteunen om tot een kwalificatie voor de arbeidsmarkt te  komen en meer vaardigheden te ontwikkelen om in de toekomst weer deel te nemen aan onderwijs of een passen werkplek. Met behulp van individuele dagprogramma’s wordt de belastbaarheid van de jongeren opgebouwd en wordt er ondersteund bij leeractiviteiten. Deze groep wordt begeleid door Stichting Zorg Almere in samenwerking met het Nautilus College.

nautilus.eduvier.nl

Naschoolse groepen

Op zoek naar passende naschoolse opvang voor uw bijzondere kind? Bij de naschoolse groepen gaat alles er ontspannen aan toe. Hier komen de cliënten die overdag naar speciaal onderwijs gaan. Vanaf 14:15 uur ’s middags gaan de kinderen naar de groep of ze worden met de taxi opgehaald. Wij hebben een vast groepsprogramma. We starten met iets te drinken en wat fruit te eten. Daarna is het tijd voor de individuele planning en kiest de cliënt een bezigheid die hij leuk vindt. Wat dacht u van activiteiten op het gebied van muziek, koken, bewegen of creatief knutselen? Kortom, uw kind verveelt zich geen moment. Er is een naschoolse groep voor kinderen in de basisschool leeftijd, er is een groep op Olivijn voor leerlingen van Olivijn en er is een groep voor jongeren.