Over ons

De geboorte van een geweldig motto

Het was mooi bedacht: Stichting Zorg Almere. Er verschijnt een prachtige poster met de naam voluit. Een cliënt bekijkt het vanuit een ander oogpunt. Door de hoofdletters met elkaar op een unieke wijze te combineren leest hij Stichting ZALM. Dat ligt een stuk lekkerder in de mond. En voilà, daar is ook meteen hét idee voor een logo. Een zalm. Oftewel twee, een grote en een kleine. Samen zwemmen ze tegen de stroom in. Maar ze gaan wel met de ontwikkeling mee. En zo is geheel toevallig een spetterende motto geboren. De naam slaat zo aan dat zelfs de website deze naam draagt..

Over Stichting Zorg Almere

Stichting Zorg Almere verleent zorg aan kinderen en jongeren met:

 • een verstandelijke beperking
 • een psychiatrische aandoening
 • een lichamelijke beperking
 • een chronische ziekte
 • verschillende combinaties van de bovenstaande aandoeningen

Wij bieden deze ondersteuning waar u dat wenst:

 • gewoon bij u thuis
 • op de school van uw kind
 • of op onze locatie aan de A. Vondelingstraat 13 in Almere-Stad

Wat is ons doel?

Ons doel is om zorg te verlenen aan de cliënt en daarmee tegelijkertijd het hele gezin te ondersteunen. Dat lukt ons echter niet alleen. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig. Samen werken we aan een groeiend inzicht in het persoonlijke zorgproces. De cliënt zelf, de ouders en andere betrokkenen behouden daarbij zelf de regie. Daarom bespreken we altijd de inhoud van zorgarrangementen en zorgplannen met de cliënt zelf en u als vertegenwoordiger. De zorgcoördinator en begeleider van de cliënt fungeren als professionele ondersteuners.

Denken in mogelijkheden, de eigen kracht en uniek talent

Natuurlijk kijken wij naar de persoonlijke zorgbehoeften en de beperkingen van de cliënt. Maar we richten ons veel liever op de vele mogelijkheden die er zijn. Dus slaan we aan het inventariseren. Wat zijn de unieke talenten, de burgerkracht en het compensatievermogen van de persoon die bij ons om hulp aanklopt? Want uiteindelijk moet elke cliënt zijn eigen plekje binnen onze samenleving vinden. Participeren op eigen niveau heet dat. Daaruit vloeit automatisch voort dat we de eigen talenten en een optimale ontwikkeling stimuleren.

Stuwende krachten van de stichting

De stuwende krachten van Stichting Zorg Almere zijn Jennie Scheltens, Tanja van den Brink en Hannie Recourt. In 2010 richten zij samen de stichting op om zo een passend aanbod te creëren voor kinderen en jongeren met een beperking. Zij vullen met dit initiatief een gapende leemte in het zorglandschap binnen Almere.

Persoonlijke missie

Jennie is van huis uit verpleegkundige en als moeder van een meervoudig gehandicapt meisje heeft ze een persoonlijke missie. Ze weet immers uit eigen ervaring tegen welke problemen ouders aanlopen als ze een kind hebben met een beperking, een (chronische) ziekte of een stoornis? Als haar dochtertje in 1999 overlijdt, besluit Jennie zich voortaan in te zetten voor net zulke kwetsbare kinderen. Ze laat zich omscholen en gaat aan de slag in het speciaal onderwijs. En ook daar ervaart ze de confrontatie met de vele vragen en grote zorgen van ouders. Dat vormt voor Jennie dé aanleiding om in 2006 haar eigen zorgbureau EduZorg te beginnen. Zo slaagt zij erin om als verpleegkundige ouders beter bij te staan.

Krachten bundelen

Inmiddels verandert er van alles in het zorglandschap. Met als laatste ontwikkeling dat voortaan de gemeentes de zorg regelen voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. Voor Jennie, Tanja en Hannie is de meest logische stap dat ze hun krachten gaan bundelen en wel in de vorm van Stichting Zorg Almere.

 • Heel toepasselijk gaan de eerste groepen in 2012 op weg aan de locatie Busplein.
 • Het jaar erna verhuist de stichting naar de A. Vondelingstraat 13.
 • Het aanbod breidt zich uit want vanaf 2013 gaan kinderen en jongeren twee keer per maand logeren bij CenterParcs De Eemhof of bij Landal Waterparc Veluwemeer. De groepjes zijn klein, de begeleidsters vertrouwd en het activiteitenaanbod is divers.
 • Vanaf 2014 neemt Stichting Zorg Almere zorgactiviteiten af bij Fundazorg.
 • In februari 2014 begint Olivijn met een groep buitenschoolse opvang voor de eigen leerlingen en cliënten van Stichting Zorg Almere onder de vlag begeleiding groep. Er is een nauwe samenwerking met ketenpartners Trappenberg, ’s Heeren Loo, Schavuiten en Triade.
 • Ook biedt de stichting persoonlijke verzorging en verpleging aan schoolgaande kinderen.
 • Stichting Zorg Almere groeit en daarom verhuist het naar Josephine Bakerstraat 3 in 2015.

stichting-zorg-almere-over-ons-dierenTegen de stroom in….

De Josephine Bakerstraat 3 is een bijzondere plek. Elke dag bezoeken kinderen en jongeren de verschillende groepen die perfect passen bij hun eigen kleurrijke achtergrond. Met of zonder verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of leerplichtontheffing. Begeleiding individueel of juist in een groep. Eén ding hebben ze gemeen. Ze gaan allemaal tegen de stroom in, maar met hun eigen ontwikkeling mee. En daar kijken we naar. Wat een cliënt wél kan. En zo zwemmen we samen verder. Net zolang tot we ons doel hebben bereikt.