WLZ & Gemeente

‘Het móet anders en het kán anders!’ Dat is sinds 2010 dé drijvende inspiratie van de jonge en groeiende Stichting Zorg Almere. Daar gingen vanzelfsprekend de nodige dialogen tussen ouders en professionals aan vooraf. Over één ding zijn we het allemaal roerend eens. Dat het tijd is voor een nieuwe visie op de zorg en ondersteuning. Eentje waarbij de cliënt en zijn eigen netwerk centraal staan.

Als een vis in het water

Ons motto is dan ook niet voor niets: ‘Tegen de stroom in, maar met ontwikkeling mee!’ Hiervoor is maatwerk onontbeerlijk. Daarom gaan wij altijd in overleg met de cliënt, de ouders en overige leden van het netwerk. Als stichting blijven wij voortdurend in beweging. Altijd op zoek naar betere mogelijkheden om samen te werken met ketenpartners en organisaties. En steeds erop gespitst om onze kennis te verbeteren. En dat ziet u terug in ons zorgaanbod. Die past bij de individuele situatie van de cliënt. Zo voelt die zich bij ons als een vis in het water. Dat nodigt af en toe uit tot het maken van een sprong. Inderdaad, tegen de stroom in.

Midden in de samenleving

Met onze locatie in Staatsliedenbuurt staan we midden in de Almeerse samenleving. Wij zijn dichter bij de gezinnen en beter bereikbaar. Gemeentelijke subsidie financierde verschillende buurtactiviteiten. Zo kwamen meer ouders van (risico)kinderen en jongeren zonder indicatie te weten van ons bestaan. Essentieel voor beide partijen.

Kleurrijk team

Dagelijks verwelkomen we de meest uiteenlopende cliënten in onze verschillende groepen. Daarbij past uiteraard een kleurrijk team. Jong en oud. Man en vrouw. Professional en stagiair. Nederlander of een andere culturele achtergrond. Door al die verschillen begrijpen wij elkaar het beste. En de cliënten zijn niet de enigen die hier veel leren. Integendeel. Zij inspireren ons als teamleden elke dag opnieuw.

Eigen expertise

Wij kiezen voor een nieuwe koers door het ontwikkelen van onze eigen expertise. Al betekende dit jammer genoeg afscheid nemen van een aantal vertrouwde partijen. We gaan in één adem door nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Ons speerpunt is nu het optimaal begeleiden van gezinnen met een kind of een jongere met een (verstandelijke) beperking. Daarvoor brengen we de behoeften van het hele netwerk in kaart. En de cliënten ontvangen bij ons op locatie een ontspannende dagbesteding. Kwaliteit staat hier hoog in het vaandel. We zijn er trots op dat we er steeds weer in slagen om extra zorg en begeleiding te leveren tegen een minimale vergoeding.

stichting-zorg-almere-awbzPositief over de toekomst

Vooruitkijkend zijn we positief. Toch zitten we ook vol vragen. Wat komt er allemaal op ons af nu de overheid in 2015 de verantwoording over de zorg overdraagt aan de gemeentes? De gesprekken met gemeente Almere zijn zeer hoopvol en inspirerend. Ze dagen uit om samen aan de slag te gaan. Uiteraard blijft Stichting Zalm kritisch kijken naar de mogelijkheden om het zorgaanbod voor de cliënten, de gezinnen en buurtbewoners te verbeteren en te verfijnen. Wij streven er net als altijd naar om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden.

Beweging

We zijn volop in beweging en werken aan de nieuwe functie gezinsbegeleider. Daar is vraag naar in het werkveld. Dus doen we er alles aan om daar een kloppend antwoord op te geven. Ook bij de dagbesteding is ruimte voor specialisatie. We gaan ervoor om cliënten een passende plek te geven. Een plaats waar ze dagelijks bezig zijn met betekenisvolle activiteiten en tegelijkertijd werken aan hun eigen ontwikkeling. De ene keer met kleine stapjes, de andere keer met grote sprongen. Daar heeft iedereen profijt van.

Elkaar uitdagen

Wij verwachten dat door de transitie in het sociale domein wij als organisatie en cliënten nader tot elkaar zullen komen. Dat we allemaal onze eigen unieke talenten en persoonlijke kracht gaan ontdekken. Dat doen we door meer samen te werken en elkaar uit te dagen. Zo gaan we samen aan de slag. Tegen de stroom in, maar met de ontwikkeling mee!