Cliëntenraad

Stichting Zorg Almere heeft sinds juni 2011 een cliëntenraad om het medezeggenschap te waarborgen. Hiermee voldoet de stichting aan de regels van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mw. P. Vos
Secretaris: Mw. M. Biesterveld
Penningmeester: Mw. P. Breuers

Het Bestuur, de Raad van Toezicht en de zorgmanager van Stichting Zorg Almere infomeren de cliëntenraad. Daarnaast zijn er vaste momenten waarop de cliëntenraad en de stichting samen overleg hebben. Alle leden van de cliëntenraad zijn direct betrokken bij Stichting Zorg Almere doordat ze ervaring hebben met zorgverlening binnen de stichting. Zij komen op voor het algemene belang van de cliënten. De leden brengen advies uit en denken mee over de uitvoer van diverse projecten. Daarnaast volgen ze de ontwikkelingen die binnen de stichting plaatsvinden op de voet.