Extern vertrouwenspersoon

Marjon WesterhofPer juli 2015 is Marjon Westerhof als externe vertrouwenspersoon verbonden aan Stichting ZALM.

Zij stelt zich voor:

Naast mijn werk als intercultureel coach en vertrouwenspersoon ben ik moeder van twee zoons. Ik woon in Veenendaal en van daaruit werk ik door heel Nederland. Mijn visie is dat iedereen met vertrouwen en plezier aan het werk, naar school en andere dagbesteding moet kunnen gaan.

Voor Stichting ZALM kunnen zowel medewerkers als (vertegenwoordigers van) cliënten contact met mij opnemen. Bijvoorbeeld wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of andere zaken zoals diefstal. Bijvoorbeeld wanneer plagerij meer als pesten gaat voelen. Krijg je te maken met seksuele intimidatie of agressie dan is het belangrijk daar niet mee rond te blijven lopen en zo snel mogelijk contact op te nemen. Ook als je ziet dat iemand misbruik maakt van eigendommen van Stichting ZALM kun je dat in vertrouwen melden.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en jij bepaalt wat er wel of niet gebeurd. Samen zoeken we eerst naar een informele oplossing, zoals het aanspreken van de ander of samen het gesprek aangaan. Biedt dit niet het gewenste resultaat dan kan ik je begeleiden bij een formele oplossing, zoals het indienen van een klacht. Onze gesprekken kunnen telefonisch of op een locatie buiten de organisatie plaatsvinden.

Hieronder staan mijn contactgegevens. Ook verwijs ik je naar de website www.stichtingzalm.nl. Hier vind je de gedragscode en klachtenregeling van Stichting ZALM.

Kijk ook eens op http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosociale-belasting als je meer wilt weten over wat ongewenste omgangsvormen nu precies zijn.

Marjon Westerhof

Contactgegevens Marjon Westerhof