Klachtenregeling

Het is mogelijk dat u als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger niet tevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening van Stichting Zorg Almere. In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De stichting handelt volgens een vaststaand protocol. Zo is precies duidelijk waar u een klacht in kunt dienen en hoe de stichting deze klacht in behandeling neemt. Het staat u vrij de klacht onmiddellijk in te dienen bij de geschillen-/klachtencommissie zonder een gesprek vooraf met ons.

Open luisterhouding

Het is mogelijk om uw klacht te melden via de telefoon, gedurende een gesprek of tijdens een evaluatie. Wij nemen uw klacht altijd uiterst serieus. De medewerker die uw klacht noteert, luistert met een open houding doet geen oordelende uitspraken. We zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken reageren op uw klacht. Er volgt zo snel mogelijk een afspraak om de klacht te bespreken. Ook maakt de medewerker u attent op de klachtenregeling van de stichting.
De medewerker beschrijft de klacht op het speciale klachtenformulier. Vervolgens verricht de interne klachtencommissie een onderzoek. Die gaat na wat de aard en de oorzaak zijn van de klacht. Uiteraard worden alle partijen gehoord. Daarna volgt een registratie van de klacht. Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft het afhandelen van uw klacht:

  • Tijdens een gesprek bespreken we uw klacht en indien nodig maken we nieuwe afspraken met u.
  • Wij nemen de klacht op in het zorgdossier van de cliënt.
  • Wij bieden een alternatief aan van onze beschikbare diensten.
  • Als de wet het noodzakelijk acht, ontvangt u een schadevergoeding.

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht ook melden bij 1 van de 2 daarvoor bestemde commissies:

Cliënten jeugdhulp bij de Klachtencommissie Gezondheidszorg via het formulier op hun website http://www.eckg.nl/klacht-indienen-bij-de-externe-klachtencommissie.html.
Cliënten WLZ bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg via het formulier op hun website http://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/gehandicaptenzorg/

Privacy beleid

Voor ons volledige privacy beleid verwijzen wij u graag naar de onder documenten opgeslagen Privacy Reglement of download het hier.