Uitsluitingscriteria

Stichting Zorg Almere is een zorginstelling voor gehandicaptenzorg in Flevoland. De doelgroep bestaat dan ook uit kinderen, jongeren en jong volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Op basis van de gestelde doelgroep zijn er een aantal uitsluitingscriteria voor aangemelde zorgvragers:

  • Ernstige psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking, zoals psychose, suïcidaliteit;
  • Ernstige gedragsproblematiek waarbij middelen en maatregelen zijn vastgesteld;
  • Zorgvraag met een rechtelijke machtiging;
  • Ernstige gedragsproblematiek waarbij cliënt en/of ouders niet bereid zijn om tot afspraken in het zorgplan te komen;
  • Verslavingsproblematiek;
  • Zorgvrager boven de 60 jaar;
  • Zorgvrager die verblijfszorg nodig heeft;
  • Zorgvrager heeft dementie;

De uitsluitingscriteria zijn erop gericht om duidelijkheid te verschaffen in welke zorg Stichting Zorg Almere kan voorzien. Juist omdat Stichting Zorg Almere het beste voor heeft met zorgvragers in het algemeen.